S═K | Samband ═slenskra Karlakˇra

1. gr. Samband norðlenskra karlakóra heitir “Söngfélagið Hekla”. 2. gr. Starfssvæði sambandsins nær frá vestfjörðum að

L÷g Heklu, sambands nor­lenskra karlakˇra


1. gr.
Samband norðlenskra karlakóra heitir “Söngfélagið Hekla”.

2. gr.
Starfssvæði sambandsins nær frá vestfjörðum að sunnlendingafjórðungi.

3. gr.
Tilgangur félagsins er:
Að efla kynningu sönglífs og söngþekkingar meðal karlakóra á sambandssvæðinu.

4. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að stofna til söngmóta fyrir alla kóra innan félagsins á fjögurra ára fresti og eins víða og við verður komið innan félagssvæðisins. Fyrirkomulag söngmóta verði á hendi stjórnar Heklu og heimakórs.

5. gr.
Stjórn félagsins skipa 5 menn er kosnir eru á aðalfundi sem halda skal að loknu Heklumóti. Formaður skal kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Til aðalfundar skal boða löglega með 14 daga fyrirvara og fylgi dagskrá aðalfundar með fundarboðinu. Á aðalfundi eiga sæti fulltrúar frá öllum sambandskórunum, og hefur hvert félag rétt til að senda þangað einn fulltrúa fyrir hverja 20 starfandi félaga, eða helmingsbrot þar af. Eru þeir einir og stjórn félagsins atkvæðisbærir á aðalfundi. Á aðalfundi ræður afl atkvæða, og hefur hann æðsta vald í öllum málum er félagið varðar. Lagabreytingar skulu þó samþykktar með 2/3 greiddra atkvæða allra atkvæðisbærra fundarmanna.

6. gr.
Meðan tvö eða fleiri félög vilja halda félagsstarfseminni áfram verður félagið eigi lagt niður. Nú er sambandinu löglega slitið og skal þá afhenda Sambandi íslenskra karlakóra (SÍK) eignir þess til varðveislu og ávöxtunar. Rísi hins vegar upp innan tíu ára nýtt samband sem starfi á sama eða svipuðum grundvelli, er SÍK skylt að afhenda því eignir þær sem hér um ræðir. Rísi slíkt samband ekki upp innan tíu ára frá því það var lagt niður, skal SÍK stofna sjóð af eignum þess. Skal verja 2/3 ávaxta sjóðsins til að styrkja ungt og efnilegt fólk til söngnáms, enda setji SÍK sjóði þessum skipulagsskrá.

     Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi Heklu að Ýdölum 10. maí 2005

Framsetning efnis

Samband ═slenskra Karlakˇra
Stefna ehf Hugb˙na­arh˙s - Moya